Đầu tư, mở rộng gần 10 cảng hàng không năm 2021 thế nào?

25/12/2020 07:40:43
Chia sẻ:

 

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 quá tải cả trên trời và dưới đất. Ảnh: GT
 
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 quá tải cả trên trời và dưới đất. Ảnh: GT
VIDEO QUẢNG CÁO GEM SKY WORLD